Garantija 2 gadi visām precēm *

Bezmaksas piegāde pirkumiem no 80EUR

Preču atgriešana 14 dienu laikā

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības

  1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
  2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un, ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces īpašumā.
  3. Prece nedrīkst būt faktiski lietota, preci Jūs variet izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, raksturu un darbību.
  4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) jāinformē “Medplaza.lv medicīnas preču veikals”. Adrese: Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067; tālrunis: +371 60003363, e-pasts: [email protected] par lēmumu atteikties no šī līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Ja reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Jūs nosūtāt arī preci, tad prece un atteikums ir jānosūta uz šādu adresi: Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067, Latvija, adresāts – “Medplaza.lv medicīnas preču veikals”.
  5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka Distances līgumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas, ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 2.4) un, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 22.5). Pamatojoties uz minēto, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (pie tādām precēm pieskaitāmi jebkāda veida kosmētikas līdzekļi, kuri ievietoti jebkāda veida iepakojumos), uz attiecīgo preci nav iespējams izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no preces piegādes dienas, kā arī atgriezt par preci samaksāto pirkuma vērtību. Pieteikumi par minēto preču pirkuma summas atmaksu, ja preces iepakojums ir bijis atvērts, netiks apmierināti un prece patērētājam tiks nosūtīta atpakaļ.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punktu patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;

22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Pamatojoties uz minēto, ja patērētājs, ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (pie tādām precēm pieskaitāmi jebkāda veida kosmētikas līdzekļi, kuri ievietoti jebkāda veida iepakojumos), uz attiecīgo preci nav iespējams izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no preces piegādes dienas un atgriezt par preci iemaksāto pirkuma summu. Pieteikumi par minēto preču pirkuma maksas atgriešanu, ja preces iepakojums ir bijis atvērts, netiks apmierināti un prece patērētājam tiks nosūtīta atpakaļ.

Atteikuma radītās sekas

  1. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums netiks iekasēta papildus maksa.
  1. Mēs varam aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši atgrieztās preces vai Jūs būsiet iesniedzis (-usi) apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Līdz ar to, rekomendējam preci nosūtīt atpakaļ uz “Medplaza.lv medicīnas preču veikals” reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un ātrāk saņemsiet atpakaļ naudu, kas samaksāta par preces iegādi.
  2. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums vai bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Preces nosūtīšana

  1. Ja preci nosūtīsiet atpakaļ, tiešās preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas Jums būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, zvaniet: 60003363.

Nosūtot preci atpakaļ pa pastu, norādiet adresi: Medplaza.lv medicīnas preču veikals, Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067, Latvija.

Nosūtot preci atpakaļ ar DPD, Omniva, Venipak pakomātu, norādiet saņēmēju Medplaza.lv , pakomātu T/C Damme Kurzemes prospekts 1A , Tel. 20213867.