Norēķinu veidi

Kā apmaksāt pirkumu?

Apmaksa izmantojot interneta banku vai apmaksājot rēķinu bankā
Rūpīgi aizpildiet visus pirkuma noformēšanai prasītos datus un sistēma pēc šiem datiem automātiski sastādīs rēķinu. Rēķins pieejams tūlītējai izdrukāšanai kā arī tiks nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pastu. Lūdzam, veicot apmaksu, norādīt rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas SIA Elvim bankas kontā. Preces saņemšanas brīdī jums būs jāparaksta Preču pavadzīme, kas ir pirkuma apmaksas apstiprinājums.